Výuka sebeobrany – Streetfight

Nepodceňujte riziko napadení!

 

Největším omylem je myslet si, že se vám TO nemůže přihodit.

Absolvování kurzu sebeobrany je jedna z věcí, pomocí kterých můžete zmenšit riziko následků případného napadení. V kurzech sebeobrany – street fightu vás naučíme nejen jakým způsobem případný fyzický útok odvrátit, ale i jak mu předejít a jak včas rozpoznat situaci možného útoku.

V hodinách se zaměřujeme na přípravu fyzickou (dobrá fyzická kondice), technickou (naučíte se zautomatizovat si dané chvaty a techniky) i psychologickou (jednání v nátlakových situacích a odhadnutí mentality útočníků).

Kurz je určen pro muže a ženy od 15 let.