Street Fight

Nepodceňujte riziko napadení!

street_fight_flyer_a6

Největším omylem je myslet si, že se vám TO nemůže přihodit. Absolvování kurzu sebeobrany je jedna z věcí, pomocí kterých můžete zmenšit riziko následků případného napadení. V kurzech sebeobrany – street fightu vás naučíme nejen jakým způsobem případný fyzický útok odvrátit, ale i jak mu předejít a jak včas rozpoznat situaci možného útoku.

V hodinách se zaměřujeme na přípravu fyzickou (dobrá fyzická kondice), technickou (naučíte se zautomatizovat si dané chvaty a techniky) i psychologickou (jednání v nátlakových situacích a odhadnutí mentality útočníků).

Kurz je určen pro muže a ženy od 15 let.

Cena: 120,-/hod (zvýhodněné permanentky: 1000,-/10 hod)

Tréninky

Pondělí 20:00 – 21:00
Středa 20:00 – 21:00

 

Dané kurzy nabízíme i jako školení pro firmy (vhodné např. pro obsluhu nočních barů) nebo pro zaměstnance, kteří se setkávají s fyzickým napadením a agresí (např. záchranáři). Kurzy sebeobrany probíhají po celý rok dvakrát týdně. Jednotlivé hodiny jsou koncipovány jako uzavřený celek. Lze je tedy navštěvovat jednotlivě.

Informujte se na telefonu: +420 608 396 579