Kenjutsu – umění meče

Umění meče, jak se kenjtusu překládá, je japonské bojové umění, jehož původ se váže k prvním výskytům tradičního japonského meče. Šerm s japonským mečem, symbolem úzce spjatým s historií Japonska, se postupem času stal výsadou japonských válečníků a díky tomu se vyvinul do mistrovské podoby.

Studium kenjtusu se ve starých školách  zaměřovalo na studium a praktikování kata –  praktické cvičení s mečem, vnímání vzdálenosti a hrozby, zdokonalování techniky a osvojení správných pohybových návyků. Zároveň byla věnována pozornost mentálnímu rozvoji studenta pomocí modelových situací, které se blížili reálnému boji na život a na smrt.

V našem doju se zaměřujeme na procvičování kata s dlouhými meči i jinými druhy zbraní. Věnujeme se i duchovní stránce kenjutsu – snažíme se pochopit jeho teoretickou i praktickou (samozřejmě ne doslova) podstatu z hlediska historického i dnešních dnů.

Jak probíhají tréninky ?

 • nácvik základních seků Suburi
 • nácvik kata
 • při tréninku používáme dřevěné i kovové (ztupené) meče
 • součástí tréninku jsou i sekací techniky ostrým mečem Tameshigiri
 • techniky tasení (Battojutsu, Iaijutsu)
 • techniky šermu různými druhy mečů (krátký meč, dlouhý meč, šerm se dvěma meči)
 • Shinkanjitsu – techniky v plné rychlosti
 • seznámení s ostatními zbraněmi (nůž tanto, kopí jari naginata)
 • seznámení s filozofií Bushido

Co s sebou na trénink ?

 • Pro začátek stačí pohodlné oblečení.
 • Meč nemusíte mít vlastní, rádi Vám nějaký zapůjčíme.
 • Do budoucna si můžete pořídit gi (kimono), vlastní meč i další zbraně (boken atd.).