Co je Bujinkan?

Bujinkan je název pro mezinárodní organizaci vyučující bojové umění Bujinkan Budo Taijutsu.

Skládá se z učení devíti škol, která zakladateli organizace Sóke Masaaki Hatsumimu předali jeho učitelé, aby je dále rozvíjel. Tři z nich jsou školami ninjutsu, zbylých šest je školami bujutsu, které byly používány samuraji. Slovo bujinkan v sobě obsahuje BU (znamenající bojovník nebo samuraj), JIN (člověk či bůh) a KAN (společnost nebo svazek).

Podle dr. Hatsumiho je dnešní doba nejlepší dobou ninjů, neboť umožňuje rozvíjet a zdokonalovat bojové umění způsobem, jakým to dříve nebylo možné. Dnes se již termín ninjutsu příliš nepoužívá, protože pochopení všech 9 škol Bujinkanu spočívá v pochopení budó. Častější a výstižnější je proto označení Bujinkan Budo Taijutsu. Slovo budó v sobě obsahuje dva znaky – BU (válečník nebo válka) a (cesta). Dohromady tedy válečné umění, cesta války nebo cesta válečníka.

Zjednodušeně lze říci, že Bujinkan Budo Taijutsu je učení, ve kterém se spojuje tradice ninjů a samurajů, kterou nadále rozvíjí.